FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Sędziszów Młp., 27.06.19 r.

INFORMACJA

 

    W związku z prowadzonymi  pracami remontowo-budowlanymi budynku Biblioteki    Pedagogicznej oraz przebudowy kanalizacji deszczowej w pobliżu remontowanego obiektu, Urząd Miejski w Sędziszowie Małopolskim  informuje, że punkt GPSZOK zlokalizowany  przy ul. Fabrycznej 4 będzie nieczynny do zakończenia prac związanych z przebudową kanalizacji

Informacja
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim informuje, że zgodnie z Uchwałą nr VII/91/19 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 22 marca 2019r.  w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku w Gminie Sędziszów Małopolski oraz Uchwałą nr VII/92/2019 Rady Miejskiej w Sędziszowie Małopolskim z dnia 22 marca 2019r.  w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości  i zagospodarowania tych odpadów,  w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2019r. worki na odpady zielone będzie można odbierać w siedzibie Przedsiębiorstwa przy ulicy 3-go Maja 11 w dni robocze w godzinach od 700 do 1500 i pełne dostarczać do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych mieszczącego się przy ulicy Fabrycznej 4  w Sędziszowie Małopolskim.

Ponadto informujemy, że zgodnie z w/w Uchwałą w ramach systemu gospodarowania odpadami, na każde gospodarstwo w zabudowie jednorodzinnej w okresie od 1 lipca 2019r do 31 grudnia przysługiwać będzie 6 szt. worków na odpady zielone. W przypadku zużycia powyższych worków, większa ilość odpadów zielonych przyjmowana będzie odpłatnie w GPSZOK przy ulicy Fabrycznej 4. Dodatkowe worki będzie można również zakupić w tut. Przedsiębiorstwie w cenie 9.50 zł. brutto za sztukę.

Strona główna O nas / Kontakt Usługi Przetargi dokumenty do pobrania Galeria