Wnioski:

 

Wniosek o wydanie warunków technicznych  link

Wniosek o zapewnienie dostawy wody i przyjęcie ścieków sanitarnych link

wniosek o zawarcie umowy na dostawę wody - odprowadzanie ścieków link

Wniosek o zawarcie umowy na wywóz odpadów komunalnych link

Taryfy link

 

 

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej Sp. z o. o.
39-120 Sędziszów Młp. 3-go ul. Maja 11.
 

Telefon
tel. 17 22 16 769 ,

tel. 17 22 16 684 ,

fax.17 22 16 633 ,

,

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestr    Sądowego pod numerem KRS 000131067; NIP 818 00 02 067; wysokość 1.000.000.000 zł.