Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sędziszowie Młp. (GPSZOK) link.

Informujemy o wznowieniu działalności Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sędziszowie Małopolskim (GPSZOK), przy ul. Fabrycznej od dnia
7 marca 2020 r
.

Ponadto informujemy mieszkańców Gminy Sędziszów Małopolski planujących przekazanie odpadów segregowanych do GPSZOK-u o konieczności posiadania bieżących dowodów opłat za odbiór odpadów komunalnych celem okazania obsłudze GPSZOK-u.

 

Informujemy że, GPSZoK będzie nieczynny aż do odwołania.

Telefon
tel. 17 22 16 769 ,

tel. 17 22 16 684 ,

fax.17 22 16 633 ,

,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej Sp. z o. o.
39-120 Sędziszów Młp. 3-go ul. Maja 11.
 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestr    Sądowego pod numerem KRS 000131067; NIP 818 00 02 067; wysokość 1.000.000.000 zł.