OGŁOSZENIA

PGKiM Sp. z o.o. w Sędziszowie Młp. prowadzi sprzedaż preparatu:

FLORANEKS środek polepszający właściwości gleby

 

P r z e d s i ę b i o r s t w o G o s p o d a r k i K o m u n a l n e j

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim

jest producentem gotowego produktu poprawiającego

właściwości gleby o nazwie FLORANEKS.

Produkt FLORANEKS został wprowadzony do obrotu

na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi

nr G-454/14. z dnia 11.09.2014 r.

 

SPRZEDAŻ FLORANEKS-u jest prowadzona:

 od poniedziałku do piątku w Przedsiębiorstwie

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

 ul. Borkowska 65 (Oczyszczalnia).

Szczegóły pod numerem telefonu 505 189 812.

 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej Sp. z o. o.
39-120 Sędziszów Młp. 3-go ul. Maja 11.
 

Telefon
tel. 17 22 16 769 ,

tel. 17 22 16 684 ,

fax.17 22 16 633 ,

,

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestr    Sądowego pod numerem KRS 000131067; NIP 818 00 02 067; wysokość 1.000.000.000 zł.