FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 1 mln zł.

Jedynym wspólnikiem jest Gmina Sędziszów Młp.

Organami Spółki są:
a) Zarząd
b) Rada Nadzorcza
c) Walne Zgromadzenie Wspólników

Spółka zarejestrowana jest w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/Nr 0000131067
Regon 690511170
NIP 818-00-02-067

 

Numery telefonów w przedsiębiorstwie:

tel. 17 22 16 684

17 22 16 769

fax. 17 22 16 633

 

numery wewnętrzne:

seretariat

główny księgowy

dział usług

inkasent

księgowość

baza transportu

zamówienia publiczne


 

11

12

13

14

16

18

20

 

Mapa dojazdu

Strona główna O nas / Kontakt Usługi Przetargi i dokumenty do pobrania informacja RODO