FAIL (the browser should render some flash content, not this).

Zapraszamy do zapoznania się z aktualnie organizowanymi przetargami

i ogłoszeniami naszego przedsiębiorstwa:

Parametry wody Gmina Sędziszów Młp.

                                    

Wnioski do pobrania

Decyzja o przydatności wody z Wodociągu Sędziszów Młp. do spożycia przez ludzi link

Wniosek o wydanie warunków technicznych przyłaczenia link

Wniosek o zapewnienie dostawy wody i przyjęcie ścieków sanitarnych link

Wniosek o zawarcie umowy na wode i ścieki dla podmiotów gospodarczych link

Wniosek o zawarcie umowy na wodę i ścieki dla odbiorców indywidualnych link

Wniosek o zawarcie umowy na wywóz odpadów komunalnych link

Decyzja w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków która wchodzi w życie w dniu 12-05-2018

taryfy

Pole tekstowe: DEZAKO Sp. z o.o.  39-200 Dębica, ul. Kościuszki 30  tel. 14/ 670 40 09, fax 14/670 22 34

 

SZANOWNI  PAŃSTWO

            Spółka DEZAKO uprzejmie informuje, że w ramach działalności odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych, prowadzonej na podstawie zawartej umowy pomiędzy naszą Spółką a Gminą Sędziszów Małopolski, jako odpady biodegradowalne  traktowane są wyłącznie odpady kuchenne, powstające
w wyniku przygotowywania posiłków oraz resztek pokonsumpcyjnych.
Są to np.: resztki żywności (bez mięsa i kości – te należy wrzucić do odpadów zmieszanych), obierki po owocach lub warzywach, skórki od bananów, resztki owoców cytrusowych, stare pieczywo, fusy po kawie lub herbacie, skorupki jajek. Odpady powinny być wrzucone do worka brązowegobez opakowań.
Odpadem kuchennym nie są odpady z ogrodów i sadów: typu skoszona trawa, liście, gałęzie drzew i krzewów, spady owoców itp.
Odpady z ogrodów i sadów mogą być odbierane przez naszą Spółkę na odrębne zlecenie złożone przez właściciela nieruchomości za dodatkową odpłatnością.
Zlecenia przyjmowane są pod numerem telefonu: 14 6704009, mieszkańców z miejscowości: Będziemyśl, Kawęczyn, Borek Wielki, Ruda, Boreczek, Cierpisz prosimy o kontakt pod nr 17 2216769 wew 13

 

 

 

PGKiM Sp. z o.o. w Sędziszowie Młp. prowadzi sprzedaż preparatu:

FLORANEKS środek polepszający właściwości gleby

 

 

P r z e d s i ę b i o r s t w o G o s p o d a r k i K o m u n a l n e j
i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim
jest producentem gotowego produktu poprawiającego właściwości gleby o nazwie FLORANEKS.
Produkt FLORANEKS został wprowadzony do obrotu
na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
nr G-454/14. z dnia 11.09.2014 r.

SPRZEDAŻ FLORANEKS-u jest prowadzona od poniedziałku do piątku w Przedsiębiorstwie
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. ul. Borkowska 65 (Oczyszczalnia).
Szczegóły pod numerem telefonu 505 189 812.

GWARANTUJEMY KONKURENCYJNE CENY I RABATY!

 

Strona główna O nas / Kontakt Usługiinformacja RODO