phoen- Usługa grabarska - Antończak Łukasz

  609 333 744

phoen- Obsługa cmentarza w godzinach od 700-15.00 

  500 043 987

ET01_czarna mini
ET02_czarna_POZIOM mini
ET08_kolor mini
ET03_kolor mini

Wykonujemy tabliczki na krzyż w kolorze srebnym lub złotym

Telefon
tel. 17 22 16 769 ,

tel. 17 22 16 684 ,

fax.17 22 16 633 ,

,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej Sp. z o. o.
39-120 Sędziszów Młp. 3-go ul. Maja 11.
 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestr    Sądowego pod numerem KRS 000131067; NIP 818 00 02 067; wysokość 1.000.000.000 zł.