GODZINY OTWARCIA:

GMINNY PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH UL. FABRYCZNA 4 SĘDZISZÓW MŁP.

wtorek

14.00 - 17.00

środa

8.00 - 10.00

sobota

8.00 - 10.00

Recycling_symbol2.svg

Regulamin Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sędziszowie Młp. (GPSZOK)  link.

GPSZoK

Telefon
tel. 17 22 16 769 ,

tel. 17 22 16 684 ,

fax.17 22 16 633 ,

,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej Sp. z o. o.
39-120 Sędziszów Młp. 3-go ul. Maja 11.
 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestr    Sądowego pod numerem KRS 000131067; NIP 818 00 02 067; wysokość 1.000.000.000 zł.