Adres przedsiębiorstwa:

ul. 3-go Maja 11

39-120 Sędziszów Młp.

 

tel. 17 22 16 684,

fax. 17 22 16 663,

pgkim@pgkim-sedziszow.pl

warunki@pgkim-sedziszow.pl

odczyt@pgkim-sedziszow.pl

 

Numery wewnętrzne

Sekretariat 11

Główny księgowy 12

Dział usług 13

Inkasent 14

Księgowość 21

Baza transportowa 18

Spółka zarejestrowana jest

w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/Nr 0000131067

Regon 690511170

NIP 818-00-02-067

Numer Rachunku Bankowego

89124026691111000038253346

Pogotowie kanalizacyjne

tel. 17 745 47 07,

tel. 505 189 812,

 Sprzedaż kostki

tel. 500 043 987,

 Wywóz nieczystości

stałych i płynnych

tel. 17 22 16 684 wew. 13,

 

 Pogotowie wodociągowe

tel. 17 745 35 00,

tel. 505 189 811,

 Układanie kostki

tel. 17 22 16 684 wew.18,

 Obsługa cmentarza

tel. 500 043 987,

 Usługa grabarska

 tel. 609 333 744,

 Wodociągi, inkasent

tel. 17 22 16 684 wew.14,

 

Numery telefonów

G0472358
G0472358
G0472358

Telefon
tel. 17 22 16 769 ,

tel. 17 22 16 684 ,

fax.17 22 16 633 ,

,

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  i  Mieszkaniowej Sp. z o. o.
39-120 Sędziszów Młp. 3-go ul. Maja 11.
 

Spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie  Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestr    Sądowego pod numerem KRS 000131067; NIP 818 00 02 067; wysokość 1.000.000.000 zł.