Aktualności przetargi - PGKiM sp. z o.o.

PGKiM sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 684, fax. 17 22 16 663,

telefony alarmowe

pogotowie wodociągowe
505 189 811
pogotowie kanalizacyjne
505 189 812
Przejdź do treści

P R Z E T A R G I
Ogłoszenie o zamówieniu Dostawy Sukcesywna dostawa wapna palonego-mielonego, suchego, wysoko reaktywnego z rozładunkiem pneumatycznym do zbiornika dla PGKiM Sp. z o.o. w ilości około 750 t w okresie 01.01.2022- 31.12.2022 r. - link

O G Ł O S Z E N I A
środek polepszający właściwości gleby
kosta firmy BRUK-BET
Adres przedsiębiorstwa:
ul. 3-go Maja 11
39-120 Sędziszów Młp.

tel. 17 22 16 684
fax. 17 22 16 663
pgkim@pgkim-sedziszow.pl
warunki@pgkim-sedziszow.pl
odczyt@pgkim-sedziszow.pl


Spółka zarejestrowana jest
w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/Nr 0000131067
Regon 690511170
NIP 818-00-02-067
Numer Rachunku Bankowego
89 12402669 1111 0000 3825 3346
Wróć do spisu treści