Aktualności przetargi - PGKiM sp. z o.o.

PGKiM Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 684, fax. 17 22 16 663,

telefony alarmowe

pogotowie wodociągowe
505 189 811
pogotowie kanalizacyjne
505 189 812
Przejdź do treści

A K T U A L N O Ś C I
Zmiana zasad wpłat gotówkowych wprowadzona przez Bank Pekao S.A od dnia 01-09-2022 r.
Informacja o zmianie cen!

Szanowni Państwo,

Informujemy, że od 1 września 2022 roku opłaty od wpłat gotówkowych dokonywanych
w Banku Pekao S.A
na rachunek Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Sędziszowie Młp. ulegają zmianie.

Odpłata od każdej wpłaty gotówkowej będzie wynosić 4 zł.

Zachęcamy do korzystania z bankowości elektronicznej celem regulowania płatności za usługi komunalne.

P R Z E T A R G I
Dostawa kruszyw naturalnych piaskowo-żwirowych i łamanych dla potrzeb
Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o w Sędziszowie Małopolskim (I).”

O G Ł O S Z E N I A
środek polepszający właściwości gleby
kosta firmy BRUK-BET

Adres przedsiębiorstwa:
ul. 3-go Maja 11
39-120 Sędziszów Młp.

tel. 17 22 16 684
fax. 17 22 16 663

pgkim@pgkim-sedziszow.pl

warunki@pgkim-sedziszow.pl

odczyt@pgkim-sedziszow.pl

Spółka zarejestrowana jest
w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/Nr 0000131067
Regon 690511170
NIP 818-00-02-067
Numer Rachunku Bankowego
89 12402669 1111 0000 3825 3346
Wróć do spisu treści