Dokumenty do pobrania - PGKiM sp. z o.o.

PGKiM Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 684, fax. 17 22 16 663,

telefony alarmowe

pogotowie wodociągowe
505 189 811
pogotowie kanalizacyjne
505 189 812
Przejdź do treści

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, iż od dnia
02-03-2023 na terenie gminy Sędziszów Młp. obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie
w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. link


Wypełnione wnioski prosimy wysyłać na adres warunki@pgkim-sedziszow.pl wysłane na inny adres nie będą rozpatrywane.

Adres przedsiębiorstwa:
ul. 3-go Maja 11
39-120 Sędziszów Młp.

tel. 17 22 16 684
fax. 17 22 16 663

pgkim@pgkim-sedziszow.pl

warunki@pgkim-sedziszow.pl

odczyt@pgkim-sedziszow.pl

Spółka zarejestrowana jest
w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/Nr 0000131067
Regon 690511170
NIP 818-00-02-067
Numer Rachunku Bankowego
89 12402669 1111 0000 3825 3346
Wróć do spisu treści