floraneks - PGKiM sp. z o.o.

PGKiM Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 684, fax. 17 22 16 663,

telefony alarmowe

pogotowie wodociągowe
505 189 811
pogotowie kanalizacyjne
505 189 812
Przejdź do treści


PGKiM Sp. z o.o. w Sędziszowie Młp. prowadzi sprzedaż preparatu:
FLORANEKS środek polepszający właściwości gleby
P r z e d s i ę b i o r s t w o G o s p o d a r k i K o m u n a l n e ji Mieszkaniowej Sp. z o.o.
w Sędziszowie Małopolskim
jest producentem gotowego produktu poprawiającewłaściwości gleby o nazwie FLORANEKS.
Produkt FLORANEKS został wprowadzony do obrotu
na mocy decyzji Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsinr G-454/14. z dnia 11.09.2014 r.
SPRZEDAŻ FLORANEKS-u jest prowadzona:od poniedziałku do piątku
w PrzedsiębiorstwieGospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.ul. Borkowska 65 (Oczyszczalnia).
Szczegóły pod numerem telefonu 505 189 812.Adres przedsiębiorstwa:
ul. 3-go Maja 11
39-120 Sędziszów Młp.

tel. 17 22 16 684
fax. 17 22 16 663

pgkim@pgkim-sedziszow.pl

warunki@pgkim-sedziszow.pl

odczyt@pgkim-sedziszow.pl

Spółka zarejestrowana jest
w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/Nr 0000131067
Regon 690511170
NIP 818-00-02-067
Numer Rachunku Bankowego
89 12402669 1111 0000 3825 3346
Wróć do spisu treści