Kontakt - PGKiM sp. z o.o.

PGKiM sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 684, fax. 17 22 16 663,

telefony alarmowe

pogotowie wodociągowe
505 189 811
pogotowie kanalizacyjne
505 189 812
Przejdź do treści

Numery wewnętrzne
Sekretariat 11
Główny księgowy 12
Dział usług 13
Inkasent 14
Księgowość 21
Baza transportowa 18

Adres przedsiębiorstwa:
ul. 3-go Maja 11
39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 684,
fax. 17 22 16 663,

pgkim@pgkim-sedziszow.pl
warunki@pgkim-sedziszow.pl
odczyt@pgkim-sedziszow.pl


Wywóz nieczystości
stałych i płynnych
tel. 17 22 16 684 wew. 13,

Pogotowie wodociągowe
tel. 17 745 35 00,
tel. 505 189 811,

Pogotowie kanalizacyjne
505 189 812

Układanie kostki
tel. 17 22 16 684 wew.18,

Obsługa cmentarza
tel. 500 043 987,

Usługa grabarska
tel. 609 333 744,

Wodociągi, inkasent
tel. 17 22 16 684 wew.14,
Adres przedsiębiorstwa:
ul. 3-go Maja 11
39-120 Sędziszów Młp.

tel. 17 22 16 684
fax. 17 22 16 663
pgkim@pgkim-sedziszow.pl
warunki@pgkim-sedziszow.pl
odczyt@pgkim-sedziszow.pl


Spółka zarejestrowana jest
w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/Nr 0000131067
Regon 690511170
NIP 818-00-02-067
Numer Rachunku Bankowego
89 12402669 1111 0000 3825 3346
Wróć do spisu treści