Kontakt - PGKiM sp. z o.o.

PGKiM Sp. z o.o.
ul. 3-go Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 684, fax. 17 22 16 663,

telefony alarmowe

pogotowie wodociągowe
505 189 811
pogotowie kanalizacyjne
505 189 812
Przejdź do treści

Numery wewnętrzne:
Sekretariat 11
Główny księgowy 12
Dział usług komunalnych 13
Inkasent - podawanie odczytów wody 14
Księgowość 21
Baza transportowo budowlana 18

Adres przedsiębiorstwa:
ul. 3-go Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 684
fax. 17 22 16 663

pgkim@pgkim-sedziszow.pl
warunki@pgkim-sedziszow.pl
odczyt@pgkim-sedziszow.pl


Wywóz nieczystości stałych i płynnych.
tel. 17 22 16 684 wew. 13

Pogotowie wodociągowe.
17 745 35 00
505 189 811

Pogotowie kanalizacyjne.
505 189 812

Układanie kostki.
17 22 16 684 wew. 18

Obsługa cmentarza.
500 043 987

Usługa grabarska.
609 333 744

Wodociągi, inkasent.
17 22 16 684 wew. 14

Adres przedsiębiorstwa:
ul. 3-go Maja 11
39-120 Sędziszów Młp.

tel. 17 22 16 684
fax. 17 22 16 663

pgkim@pgkim-sedziszow.pl

warunki@pgkim-sedziszow.pl

odczyt@pgkim-sedziszow.pl

Spółka zarejestrowana jest
w Krajowym Rejestrze Sądowym /KRS/Nr 0000131067
Regon 690511170
NIP 818-00-02-067
Numer Rachunku Bankowego
89 12402669 1111 0000 3825 3346
Wróć do spisu treści