Dokumenty do pobrania - PGKiM sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 684, fax. 17 22 16 663,

telefony alarmowe

pogotowie wodociągowe
505 189 811
pogotowie kanalizacyjne
505 189 812
Przejdź do treści

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, iż od dnia 02-03-2023 na terenie gminy Sędziszów Młp. obowiązują nowe taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. link

Wypełnione wnioski prosimy wysyłać na adres warunki@pgkim-sedziszow.pl wysłane na inny adres nie będą rozpatrywane.
ul. 3-go Maja 11
39-120 Sędziszów Młp
NIP 818-00-02-067
Numer Rachunku Bankowego
89 12402669 1111 0000 3825 3346
tel. 17 22 16 684
fax. 17 22 16 663
pgkim@pgkim-sedziszow.pl
warunki@pgkim-sedziszow.pl
odczyt@pgkim-sedziszow.pl
Wróć do spisu treści