Kontakt - PGKiM sp. z o.o.

ul. 3-go Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 684, fax. 17 22 16 663,

telefony alarmowe

pogotowie wodociągowe
505 189 811
pogotowie kanalizacyjne
505 189 812
Przejdź do treści

Numery wewnętrzne:
Sekretariat 11
Główny księgowy 12
Dział usług komunalnych 17
Inkasent - podawanie odczytów wody 14
Księgowość 21
Baza transportowo-budowlana 18

Adres przedsiębiorstwa:
ul. 3-go Maja 11, 39-120 Sędziszów Młp.
tel. 17 22 16 684
fax. 17 22 16 663


Wywóz nieczystości stałych i płynnych.
tel. 17 22 16 684 wew. 17

Pogotowie wodociągowe.

Pogotowie kanalizacyjne.

Układanie kostki.
17 22 16 684 wew. 18

Obsługa cmentarza.

Usługa grabarska.

Wodociągi, inkasent.
17 22 16 684 wew. 14
ul. 3-go Maja 11
39-120 Sędziszów Młp
NIP 818-00-02-067
Numer Rachunku Bankowego
89 12402669 1111 0000 3825 3346
tel. 17 22 16 684
fax. 17 22 16 663
pgkim@pgkim-sedziszow.pl
warunki@pgkim-sedziszow.pl
odczyt@pgkim-sedziszow.pl
Wróć do spisu treści